PROJEKAT STUDENTSKIH ISTRAŽIVANJA – PSI 2024

ŠTA JE PSI?

Projekat studentskih istraživanja, razvijen od strane Asocijacije za napredak nauke i tehnologije, je nastao po uzoru na UROP – Undergraduate Research Opportunities Programme, programu prisutnom na mnogim visokorangiranim svjetskim univerzitetima i istraživačkim centrima, čiji je cilj da studenti steknu iskustvo u polju istraživanja te ih inspiriše za bavljenje naukom i razvijanjem neophodnih vještina za isto.

Cilj programa je da se Bachelor i Master studenti spoje sa mentorima sa kojima će raditi istraživačke projekte, čime će dobiti motivaciju za dalje bavljenje naukom i usavršavanje svojeg znanja, kao i vrijedno iskustvo i preporuku. Do sada smo uspješno završili tri ciklusa PSI-a:  PSI 2021, PSI 2022 i PSI 2023.

Program je potpuno besplatan, a naši mentori volontiraju.

 PROJEKTI 

OVDJE možete pronaći listu projekata i mentore koji su zaduženi za njih, kao i potrebno predzanje i vještine koje ćete usvojiti radom na projektu. Ukupno devet mentora ponudilo je trinaest projekata. Naši mentori su fokusirani na oblasti kao što su fizika, kompjuterske nauke i mašinstvo, robotika i srodne oblasti.  

PRIJAVA I SELEKCIJA  

Projekat je namijenjen studentima I i II ciklusa studija (i integrisanog) prirodno-tehničkih fakulteta univerziteta u BiH. Mentori u PSI se bave oblastima kao što su fizika, kompjuterske nauke i mašinstvo, ali prijave nisu nužno ograničene samo na studente ovih oblasti. 


Prijavite se popunjavanjem GOOGLE OBRASCA – rok prijave je 10.5.2024. Prilikom prijave bit će potrebno da postavite svoj CV i prepis ocjena. Savjete kako napraviti kvalitetan CV možete pronaći OVDJE, a za template i editovanje preporučujemo OVERLEAF. Pored toga, važno nam je da znamo šta vas motiviše da se prijavite na ovaj projekat, stoga Vas molimo da uz prijavu dostavite motivaciono pismo, ne duže od jedne A4 stranice, koje će sadržavati dodatne informacije o Vama, Vašem radu i motivacijom za naučnim radom. 


Selekciju kandidata će vršiti svaki mentor za svoj projekat zasebno.  

OBAVEZE STUDENATA

 Vaša prva obaveza je da napišete kvalitetan CV i motivaciono pismo, a koji će mentorima biti presudni kriteriji za izbor kandidata. Proces selekcije može sadržavati i intervju sa mentorom te se od izabranih kandidata očekuje temeljito i savjesno obavljanje projektnih zadataka.

Sastanci sa mentorom su predviđeni da se održavaju svako dvije sedmice. Također, od učesnika na projektu se očekuje prisustvo na druženjima i sastancima na kojima se prezentuje napredak rada na projektu.

Kandidati su obavezni prisustvovati i aktivno učestvovati u završnoj online sesiji gdje ćete svoje radove predstaviti članovima ANNT-a i ostalim učesnicima PSI-a. Ne morate se brinuti oko rasporeda zaduženja na projektu, s obzirom da će ona u svakom slučaju biti prilagođena fakultetskim obavezama, o čemu ćete se dogovarati sa Vašim mentorima.

Iskustvo rada sa bh. Istraživačima, širenje znanja i vještina, potvrda učešća na projektu te pismo preporuke mentora su ishodi stažiranja pri ANNT-u.
 

 TIMELINE PROJEKTA

  • Maj: Prijave (rok 10.05.), selekcijski proces, početak rada sa mentorom i prvi sastanci
  • Juni – Novembar: Rad na projektima, prezentacije i poster sesije
  • Novembar – Decembar: Finalne prezentacije, dijeljenje iskustava o samom programu i izdavanje potvrda

Napomena: timeline je podložan promjenama. 

Za dodatne informacije, možete se obratiti na projekat_studentskih_istrazivanja@annt.ba

Sretno sa prijavom!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *