PSI 2022 – ZAVRŠNA CEREMONIJA

Nakon skoro sedam mjeseci intenzivnog naučnog rada, naš PROJEKAT STUDENTSKIH ISTRAŽIVANJA priveli smo kraju. Uvodne prezentacije dale su naslutiti da nas čekaju jako zanimljivi rezultati koji su i predstavljeni na završnoj ceremoniji. 

Ono što nam je posebno drago istaknuti jeste da ove godine istraživanja nisu rađena samo u online formatu. Neki od studenata su imali priliku upoznati se sa terenskim istraživačkim radom, dok su drugi bili u studijskim posjetama mentorima u inozemstvu.

Na samom kraju imali  smo zanimljivu diskusiju i došli smo do zaključka da je znanje studenata u BiH na jednakom novou kao kod njhovih kolega u inostranstvu te da često pravimo grešku potcjenjujući sebe. Međutim, potrebno je mijenjati mentalitet i studenata i mentora kako bi ih potakli na učestvovanje u istraživanju.

Za većinu studenata i mentora ovo nije kraj istraživanja. Planiraju i dalje raditi i svoje rezultate predstaviti na konferencijama. 

Čestitamo mentorima (Dr. Zlatan Ajanović, Mr. Selma Vejzagić, Dr. Kenan Šehić, Dr. Amel Duraković, Mr. James Creswell) i njihovim studentima. Hvala vam što ste još jednom učili da se ponosimo mladim naučnicima iz naše domovine, Bosne i Hercegovine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *