Prijava – PSI 2022 (Projekat studentskih istraživanja)

ŠTA JE PSI?

Projekat studentskih istraživanja je nastao po uzoru na UROP – Undergraduate Research Opportunities Programme, programu prisutnom na mnogim visokorangiranim svjetskim univerzitetima i istraživačkim centrima, čiji je cilj da studenti steknu iskustvo u polju istraživanja.

Poznata je činjenica da je studentima tehničkih i prirodnih nauka u BiH vrlo često uskraćena prilika za praktičnu nastavu i istraživanja, što otežava studentima da bolje upoznaju oblast kojom se bave, razviju svoje vještine i znanja te odluče da li se žele baviti naučnim radom.

Kao dio rješenja navedenog problema, članovi ANNT-a su odlučili da studentima ponude priliku za sticanje istraživačkog iskustva, koje bi zbog trenutne situacije bilo izvedeno u online formatu. Cilj programa je da se Bachelor i Master studenti spoje sa mentorima sa kojima će raditi istraživačke projekte, čime će dobiti motivaciju za dalje bavljenje naukom i usavršavanje svojeg znanja, te vrijedno iskustvo i preporuku za prijave na stažiranje/studij vani.

Prošle godine smo uspješno završili prvi ciklus PSI-a.

Program je potpuno besplatan, a naši mentori volontiraju.

PROJEKTI

Ovdje možete pronaći listu projekata i mentore koji su zaduženi za njih. Ukupno sedam mentora ponudilo je osam projekata (kod nekih projekata radi se o zajedničlom mentorstvu više stručnjaka). Naši mentori su fokusirani na oblasti kao što su fizika, kompjuterske nauke i mašinstvo, biologija, šumarstvo i sl.. U samom opisu projekta osim teme i mentora možete vidjeti koje predznanje vam je potrebno i koje vještine ćete usvojiti.

PRIJAVA I SELEKCIJA 

Projekat je namijenjen studentima I i II ciklusa studija (i integrisanog) prirodno-tehničkih nauka univerziteta u BiH. Mentori u PSI se bave oblastima kao što su fizika, kompjuterske nauke, mašinstvo, i šumarstvo, ali prijave nisu nužno ograničene samo na studente ovih oblasti. Listu i opise projekata možete pronaći na ovoj stranici, a u samom formularu za prijavu moći ćete označiti projekat (ili projekte) na kojem biste voljeli raditi.

Prijavljujte se popunjavanjem Google obrasca rok prijave je 15.05.2022.. Prilikom prijave bit će potrebno da postavite svoj CV i prepis ocjena. Savjete kako napraviti kvalitetan CV možete pronaći ovdje, a za template i editovanje preporučujemo Overleaf. Pored toga, važno nam je da znamo šta vas motiviše da se prijavite na ovaj projekat. Zbog toga od vas tražimo i motivaciono pismo koje ne treba biti duže od jedne A4 stranice – u njemu trebate da se predstavite, objasnite šta vas motiviše da se bavite naukom, koje vještine posjedujete, zašto se prijavljujete na ovaj projekat, te koji su vam budući planovi. Napominjemo vas da motivaciono pismo nije direktno prepričavanje CVa, već u njemu trebate dati dodatne informacije.Selekciju kandidata će vršiti svaki mentor za svoj projekat zasebno. Svojim mentorima se predstavljate svojom biografijom (CV) i motivacionim pismom, stoga vas savjetujemo da obratite pažnju na ove dvije stvari.

OBAVEZE STUDENATA

Vaša prva obaveza je da napišete kvalitetan CV i motivaciono pismo, a koji će mentorima biti presudni kriteriji za izbor kandidata.Postoji mogućnost da ćete u procesu selekcije imati intervju sa mentorom. Od izabranih kandidata se očekuje da u narednih šest mjeseci savjesno i temeljito obavljaju zadatke koje im mentori zadaju.

Sa mentorom ćete imati sastanak svake sedmice (približno). Odabrani studenti će trebati prisustvovati i eventualnim druženjima sa ostalim studentima i sastancima na kojima će svako prezentovati progres svog projekta. Kako smo svjesni obaveza studenata tokom akademske godine, a i mentora, očekujemo da će najveći dio istraživanja biti urađen za vrijeme ljeta, tj. ljetne pauze.Kandidati su obavezni prisustvovati i aktivno učestvovati u završnoj online sesiji gdje ćete svoje radove predstaviti članovima ANNT-a i ostalim učesnicima PSI-a. Poslije završetka projekta od vas očekujemo feedback kako bismo mogli unaprijediti PSI za sljedeću generaciju stažista.Nadamo se da vas opis obaveza nije obeshrabrio. Zaduženja kandidata će u svakom slučaju biti prilagođena fakultetskim obavezama, o čemu ćete se dogovarati sa vašim mentorima. Za ovih šest mjeseci osim vrijednog iskustva rada sa bh. istraživačima i stečenog znanja u vašoj oblasti interesovanja, dobijate i potvrdu da ste radili stažiranje pri ANNT-u i pismo preporuke mentora. Savladat ćete i vještine kao što su pisanje izvještaja i prezentovanje rada drugima.

 TIMELINE PROJEKTA

  • April – Maj: Prijave (rok 15.05.)
  • Maj: Proces selekcije, početak rada sa mentorom i prvi sastanci
  • Juni – Oktobar: Rad na projektima, eventualno midterm prezentacije
  • Oktobar – Novembar: Finalne prezentacije, dijeljenje iskustava o samom programu i izdavanje potvrda

Napomena: timeline nije strogo fiksiran te je podložan promjenama ukoliko obaveze mentora i studenata budu tako zahtijevale.

Za dodatne informacije, možete se obratiti na kontakt@annt.ba.

Sretno sa prijavom!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *