STEM YOUTH CAMP 2022 – VRIJEME DA SE RAZUMIJE VIŠE

Asocijacija za napredak nauke i tehnologije (ANNT), uz Ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u BiH kao donatora, organizovala je treći STEM Youth Camp (SYC) – petodnevni naučni kamp za srednjoškolce iz Bosne i Hercegovine. Kamp se održao od 15. do 19. augusta 2022. u Konjicu. 

SYC 2022 - STEM YOUTH CAMP 2022 - VRIJEME DA SE RAZUMIJE VIŠE

ANNT okuplja brojne mlade, uspješne naučnike i stručnjake iz oblasti prirodno-matematičkih i tehničkih nauka, odnosno STEM oblasti. Oni rade, djeluju i usavršavaju se na prestižnim naučno-istraživačkim institucijama i univerzitetima širom svijeta, ali i u Bosni i Hercegovini. Jedan od ciljeva ANNT-a, jeste da naučno-istraživački rad i rad članova ANNT-a približi mladima, u ovom slučaju srednjoškolcima, i time im pomognu da otkriju i potvrde svoje afinitete prema STEM oblastima. Tako je 48 srednjoškolca dobilo priliku da pet dana budu naučnici i inženjeri, te da se upoznaju sa savremenim naučnim i tehničkim trendovima. 

Organizatori - STEM YOUTH CAMP 2022 - VRIJEME DA SE RAZUMIJE VIŠE

“Ničeg u životu se ne treba bojati, treba to samo razumjeti. Sad je vrijeme da se razumije više, tako da se bojimo manje.” Marie Curie

Učesnici su  imali  priliku da slušaju predavanja naučnika iz Velike Britanije – redovnog profesora matematike sa University College London dr. Mahira Hadžića, koji govorio o istraživanjima u matematici i dr. Saman Khaled koja radi pri AstraZeneca. Dr. Amra Hasečić, profesorica na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, koja je i članica Upravnog odbora ANNT-a, predstavila je numeričke simulacije koje je koristila pri izradi svoje doktorske disertacije, kao i moguće primjenama istih u industriji. Učenici su imali priliku da se teorijski i praktično upoznaju sa osnovama astronomskih posmatranja na astro predavanju i radionici  Aldina Kovačevića. Članica Upravnog odbora ANNT-a, dr. Amina Seferagić, održala je predavanje o bežičnim mrežama, dok je Adnan Mehremić upoznao je učenike sa primjenama vještačke inteligencije i trendovima u ovoj oblasti. Posebna je čast bila ugostiti akademkinju, profesoricu emeritu Branislavu Peruničić-Draženović koja je učenike pozvala i ohrabrila da krenu putem STEM-a, ali i podijelila dragocjene savjete.

Predavaci - STEM YOUTH CAMP 2022 - VRIJEME DA SE RAZUMIJE VIŠE

Budući naučnici i istraživači su kroz tehničke radionice na kampu dobili i praktično iskustvo rješavajući jednostavne, ali izazovne naučno-tehničke probleme. Cilj radionica je bio učenicima približiti naučni, ali i inženjerski pristup za rješavanje problema, pomoći im da unaprijede vještine timskog rada i pružiti im nova znanja.

Radionicu “Roboti” vodile su Edina Ražanica i Maida Islamagić. Kroz ovu radionicu  učenici su imali priliku susresti se sa osnovama teorije upravljanja kroz praktičnu primjenu. Zadatak je bio upoznati se sa anatomijom robota koji prati crnu liniju na bijeloj podlozi, te podesiti parametre PID kontrolera. Kroz timski rad, učenici su uspješno odgovorili na izazove i zabavili se upoznajući svijet elektronike.

Robot - STEM YOUTH CAMP 2022 - VRIJEME DA SE RAZUMIJE VIŠE

Amina Bećić i Bakir Kudić vodili su radionicu “Biolab”. Učesnici su istraživali mikrosvijet oko nas i u nama. Upoznali su se sa fascinirajućom DNK kroz proces njene izolacije iz biljnih uzoraka. Saznali kako naučnici modificiraju DNK i koristeći „in silico“ metodu konstruisali plan za formiranje genetski modificiranog organizma (GMO). Također, upoznali se se sa osnovama korištenja mikroskopa i uronili su u mikrosvijet ćelija.

Biolab - STEM YOUTH CAMP 2022 - VRIJEME DA SE RAZUMIJE VIŠE

U radionici “Solarni paneli” učesnici su uz trenera Mehmeda Kadrića naučili osnove fizike solarnih panela, proračunavali dnevnu proizvodnju energije iz jednog panela, te pokušali povećati proizvodnju energije uz pomoć dodatne opreme i programiranja

Kroz radionicu “Termodinamika između motora i atoma” učenici su uz pomoć trenera Senada Isakovića, Fatime Mašić i Amine Mević razmotrili rad dizel motora i naučnom metodom odredili mikroskopske parametre zraka. 

Održane su i soft skills radionicama o efektivnoj komunikaciji i prezentacijskim vještinama koje su vodili dr. Amina Seferagić i Denis Rudonja. 

Na kampu je upriličena i panel diskusija “Koji fakultet odabrati?”. Članovi organizacionog odbora SYC-a podijelili su svoja iskustva sa studija tako da su učenici iz prve ruke čuli kako je bilo studirati elektrotehniku, bioinženjering i genetiku, pravo, mašinstvo, medicinu te fiziku.

Vremena je bilo i za upoznavanje, druženje, sport i rekreaciju, kao i zabavne aktivnosti kao sto su društvene igre i kviz.

Ucesnici - STEM YOUTH CAMP 2022 - VRIJEME DA SE RAZUMIJE VIŠE

Učenici su svojim angažmanom, pokazanim znanjem i pitanjima koja su postavljali predavačima dokazali da je SYC 2022 okupio najbolje od najboljih. Na ceremoniji zatvaranja projekt menadžer kampa Harun Muhić uručio je učesnicima certifikate koji će ih podsjećati na divne momente koje su proveli na STEM omladinskom kampu, a novo iskustvo će im biti pomoći u daljem usmjeravanju i profesionalnom razvoju.

SYC 22 - STEM YOUTH CAMP 2022 - VRIJEME DA SE RAZUMIJE VIŠE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *