NUDŽEIM & SELVER – RADIONICA NAUČNA METODA SPOZNAJE – SYC 2022

Naši članovi Nudžeim Selimović i Selver Pepić pripremaju još jednu zanimljivu radionicu za STEM Youth Camp 2022, a evo šta poručuju učesnicima kampa:

“Nauka današnjice može objasniti i predvidjeti ogroman broj pojava: od ponašanja. elementarnih čestica (protoni, elektroni itd), molekula (DNK) pa do kretanja i razvoja planet i zvijezda, pa i čitavog kosmosa.

Ovo znanje je razvijeno polaganim i preciznim procesom koji se naziva naučna metoda spoznaje, a čiji je ključ objektivno poređenje vašeg predvđanja (hipoteze) sa onim što je izmjereno u stvarnosti – tj. ključ naučne metode je eksperiment, i ukoliko se vaša hipoteza (previđanje) ne slaže sa izmjerenim podacima, vaša hipoteza je pogrešna, bez obzira na sve drugo.

U ovoj radionici imat ćete priliku da budete naučnik na jedan dan, te uz našu pomocć primjeniti naučnu metodu na jednu svakodnevnu ali nevidljivu pojavu … a šta je tačno u pitanju saznat ćete na kampu :D”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *